Garanti på gamla entusiastbilar

Nyare bil
När man köper en nytillverkad bil har den en nybilsgaranti som gäller om det skulle uppstå något fabrikationsfel.
Köper man en begagnad bil som är högst 3 år gammal eller har gått max 5000 mil, gäller 6 månaders- eller högst 1000 mils-garanti.
Köper man en begagnad bil som är mer än 3 år och högst 6 år gammal eller har gått max 10000 mil, gäller 3 månaders- eller högst 500 mils-garanti.
Är bilen äldre än 6 år rekommenderar man en trafiksäkerhetsgaranti på 3 månader eller högst 300 mil. Garantin innebär att bilen ska kunna godkännas vid en vanlig kontrollbesiktning.

Garanti Mel’s Garage
Mel’s Garage säljer entusiastbilar som kan vara exempelvis 30, 50 eller 80 år gamla och hur långt de har gått vet man oftast inte. Bilens ålder räknas från dagen för den första registreringen, dvs när bilen togs i trafik. För dessa bilar lämnar vi Trafiksäkerhetsgaranti under 1 månad från köptillfället / högst 1000 km. Med köptillfället avses dagen då ett bindande köpeavtal ingåtts mellan dig som köpare och Mel’s Garage. Köper du en nyare bil hos oss där annan garanti gäller (se första strycket ovan), lämnar vi givetvis den garanti som är aktuell för det fordonet.

Mel’s Garage förebygger
Mel’s Garage gör allt för att undvika att otrevliga överraskningar ska uppstå.
Inför ett försäljningsuppdrag samlar vi därför in så mycket information som möjligt från säljaren såsom historik och dokumentation om bilen. Bilen genomgår sedan en översyn vad gäller kaross, inredning och det maskinella. Vi provkör bilen själva för att uppmärksamma motor, växellåda, bakaxel, bromsar samt bilens köregenskaper. Allt vi upptäcker noteras i ett eget testprotokoll som en intressent får ta del av. Vi ser till att du som intressent även kan provköra bilen tillsammans med oss.
Vi gör vårt yttersta för att kunna beskriva bilens kondition vilket innebär ett tryggare utgångsläge inför ditt beslut om ett eventuellt köp. Som spekulant har du också ett ansvar att själv undersöka och kontrollera bilen.

I och med ovanstående åtgärder samt din egen undersökning av bilen borde det inte uppstå onödiga överraskningar för någon part. Vår strävan är att du som köpare hos oss ska känna att vi arbetar lika mycket för dig som vill köpa som för vår uppdragsgivare som vill sälja. Vi värnar om dig som kund och vill gärna att du återkommer – både som säljare och köpare! 

 

Viktigt att förstå
När man har med gamla bilar att göra måste man inse att saker och ting kan gå sönder.
Som till exempel:

att startmotorn som alltid har snurrat runt motorn, inte orkar med längre efter 20-30 år

att generatorn som har suttit i bilen i 35 år och alltid laddat, slutar ladda

att kylaren som har suttit i sedan bilen var ny 1960, börjar läcka

att motorn som ingen vet hur den är på insidan, börjar gå lite illa

att automatlådan som har växlat bra i alla 25 år, börjar slira

att bakaxeln som är orörd sedan 1973, börjar låta illa

att bromsarna som är 15 år gamla, börjar dra snett

Om man har förståelse för att det kan hända saker på alla bilar oavsett ålder, är man något förberedd.
Det är roligt att äga och köra en entusiastbil och med lite fixande och underhåll blir det en trevlig upplevelse!